دورکاری پس از کرونا؛ چگونه کسب و کارها می توانند این کار را ادامه دهند؟

شیوع ویروس کرونا تأثیر عمیقی بر جنبه های مختلف زندگی بشر گذاشته است. یکی از این حوزه ها که دستخوش تغییرات ناگهانی و اساسی شده است، بخش اشتغال است. بسیاری از افراد مجبور به کار از راه دور بودند و بسیاری از کسانی که چنین فرصتی را نداشتند شغل خود را از دست دادند. اکنون …

دورکاری پس از کرونا؛ چگونه کسب و کارها می توانند این کار را ادامه دهند؟ ادامه »